Adı SOYADI:
T.C. Kimlik No:
Baba Adı:
Anne Adı:
Doğum Yeri:
Doğum Tarihi:
Cinsiyeti:
Ev Adresi:
Ev Tel:
Çalıştığı İşyeri:
Statüsü:
Mesleği/Yaptığı iş/Unvanı:
İş Adresi:
İş Tel:
Diğer Tel:
GSM:
E-Posta:

Kooperatifinizin ana sözleşmesi, genel kurul ve yönetim kurulu kararları ile uygulamaya yönelik diğer prensip kararlarını okudum ve iş bu form ile talep etmiş olduğum üyeliğimin kooperatif yönetimi tarafından onaylanması durumunda;

Kooperatif ana sözleşmesi hükümlerine, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayı ve bunların uygulanmasından doğan sonuçları şahsıma yüklenecek bütün hak ve ödevleriyle birlikte kabul ediyorum.2

Dosya ücreti ve aidatlarımı Kooperatif hesabına her ayın 20. Gününe kadar yatıracağımı, geç yatırdığım takdirde gecikme cezası alınacağını kabul ve taahhüt ederim.

Belediye personeli İçin; (Maaşlarını bankadan alan özel kuruluş çalışanları için de geçerlidir)

Dosya ücreti3 ve aidatlarımın maaş hesabımdan otomatik olarak kesilmesini, bu amaçla hesabımda yeterli miktarda bakiye bulunduracağımı, Yeterli bakiye olmaması durumunda gecikme cezası4 alınacağını kabul ve taahhüt ederim.

Banka/Şube/Hesap no :

İş bu müracaat formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu, eksik ya da yanlış beyanımdan dolayı doğacak sonuçlardan dolayı kooperatif yönetimini sorumlu tutmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Ek:

  1. Banka dekontu (Dosya ücreti)
  2. Kimlik fotokopisi
  3. Gelir belgesi
  4. İkametgâh belgesi5

1Birden fazla daireye yazılmak isteyenler her daire için ayrı ayrı form dolduracaklar

2Kooperatif, ortaklarına kendi varlığı dışında şahsi bir sorumluluk veya ek ödemeler yüklüyor ise ortak olmak isteği, bu yükümlülüklerin yazılı olarak kabul edilmesi halinde değer taşır. (1163 sayılı Kooperatifler kanunu madde:8)

3Dosya ücreti 500 TL. olup her ne sebeple olursa olsun iadesi söz konusu değildir.

4Gecikme cezası genel kurulca başka bir değer belirlenmemiş ise merkez bankası yıllık temerrüt faizi üzerinden alınacaktır.

5İkametgah belgesi muhtardan ya da nüfus müdürlüğünden alınacaktır.